Vecpilsētas laukuma rekonstrukcija jauna tūrisma produkta attīstībai

Nr.p.k Izmaksu pozīciju nosaukums Daudzums Izpildītājs Līguma Nr.un noslēgšanas datums Līguma summa
1. Vadības pakalpojumu nodrošināšana projektam Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukciju jauna tūrisma produkta attīstībai (projekts Nr.PPA/3.4.2.1/08/01/008) 1 līgums Vadība - A.Barkāns Nr.PSD 2009/34 no 04.08.2009 4480
2. Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana projektam Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukciju jauna tūrisma produkta attīstībai (projekts Nr.PPA/3.4.2.1/08/01/008) 1 līgums SIA "La Mare" Nr.PSD 2009/33 no 05.08.2009 1427.8
3. Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukcija, jauna tūrisma produkta attīstībai - būvniecība 1 līgums SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" Nr.PSD 2009/14 no 04.08.2009 336222.99
4. Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukcija, jauna tūrisma produkta attīstībai - objekta būvuzraudzība 1 līgums SIA "K-RDB" Nr.PSD 2009/14 no 04.08.2009 2599.08
5. Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukcija, jauna tūrisma produkta attīstībai - tehniskā projekta izstrāde, objekta autoruzraudzība 1 līgums SIA "L4 ceļu projekti" Nr.PSD 2009/48 no 04.08.2009 4000
6. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un lietus ūdens kanalizācijas izbūve saistībā ar projektu "Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukciju jauna tūrisma produkta attīstībai " - tehniskā projekta izstrāde, objekta autoruzraudzība 1 līgums SIA "DD Stars" Nr.PSD 2009/53 no 19.08.2009 1486.38
7. Vides mākslas objektu "Svari", "Aka", "Pilsētas stāsts" projektēšana, izveide un būvniecība 1 līgums Arhitektu kompānija SIA "Ivara Šļivkas birojs" - vides objekti Nr.PSD 2010/24 ERAF no 19.01.2010 29493.75
8. Lūša bronzas figūras izgatavošana (liešanas tehnikā) saistībā ar projektu "Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukciju jauna tūrisma produkta attīstībai" 1 līgums Lūša bronzas figūras izgatavošana - A.Silapēteris Nr.JJP 2009/64 PSD no 11.11.2010 6665.89
9. Informatīvo materiālu izgatavošana un uzstādīšana projekta "Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukciju jauna tūrisma produkta attīstībai" ietvaros 1 līgums IU "Asaris V" Nr.JPP 2010/18 ERAF no 12.05.2010 4101.9
10. Vecpilsētas laukuma logo izstrāde 1 līgums SIA "AM Marketings" Nr.J02-01/2010 735
11. Tipogrāfisko materiālu dizaina izstrāde un izgatavošana projekta "Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukciju jauna tūrisma produkta attīstībai" ietvaros 1 līgums IU "Asaris V" Nr.JPD no 16.04.2010 2740.64
12. Video filma par Jēkabpils Vecpilsētas laukumu DVD formātā 1 līgums Biedrība "Multimēdiju projekti" Nr.JPP 2009/65 PSD no 02.12.2009 5554
13. Interneta portāla (Vecpilsētas laukums) izveide projekta Nr.PPA/3.4.2.1/08/01/008 "Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukciju jauna tūrisma produkta attīstībai" rēķins I.Gūtmane nav nepieciešams 268.00
14. Publikācijas tūrisma izdev. un vizuālajos tūrisma stendos publikāc. AS "Cits medijs" nav nepieciešams 520.30